::: ระบบเสนอซื้อทรัพยากรห้องสมุด :::
Home   Administrator  

PSU PASSPORT
Username :
Password :
บุคลากรและนักศึกษา ให้ใช้ PSU Passport ในการ Login
หรือ Login ที่ใช้ในระบบการลา (DSS)
หรือ Login ที่ใช้ในการเล่น WiFi

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
พัฒนาโดย : กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน, กุลวดี ทัพภะ
ปรับปรุงล่าสุด 20 เมษายน 2552
Copyright © 2018 Office of Academic Services

http://don.don99.com