Home Basic Search Statistics Administrator


อสรพิษและเรื่องอื่นๆ
ผู้แต่ง : แดนอรัญ แสงทอง.
ประเภทรางวัล : รางวัลซีไรต์
ปีที่ได้รับ : 2557
สำนักพิมพ์ : สามัญชน
ปีที่พิมพ์ : 2557
เลขเรียกหนังสือ : น ด759อ 2557


เลห์ ลาดักห์
ผู้แต่ง : เส้นนำสายตา.
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2556
สำนักพิมพ์ : บันลือบุ๊คส์,
ปีที่พิมพิ์ : 2556
เลขเรียกหนังสือ : 915.4604 ส555ล 2556

 
กาหลมหรทึก
ผู้แต่ง : ปราปต์.
ประเภทรางวัล : นายอินทร์อะวอร์ด
ปีที่ได้รับ : 2557
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์ : 2557
เลขเรียกหนังสือ : น ป172ก 2557


INDIA DIARY อินดง อินเดีย
ผู้แต่ง : สเลดทอย (Sahred Toy)
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2557
สำนักพิมพ์ : แซลมอน
ปีที่พิมพิ์ : 2556
เลขเรียกหนังสือ : 390.0954 ส157อ 2556

 
เด็กหญิงสวนกาแฟ
ผู้แต่ง : เม น้อยนาเวศ
ประเภทรางวัล : นายอินทร์อะวอร์ด
ปีที่ได้รับ : 2543
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ : 2546
เลขเรียกหนังสือ : ย ม51ด 2546


รวมเรื่องสั้นชายผู้อ้างตัวเป็นเซ็ง ท่าน้ำ
ผู้แต่ง : รัตนชัย มานะบุตร.
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2557
สำนักพิมพ์ : Pajonphai
ปีที่พิมพิ์ : 2556.
เลขเรียกหนังสือ : น ร1145ช 2556

 
บ้านไม่มีใครอยู่
ผู้แต่ง : โขงรัก คำไพโรจน์
ประเภทรางวัล : นายอินทร์อะวอร์ด
ปีที่ได้รับ : 2556
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ : 2556
เลขเรียกหนังสือ : 895.911 บ259 2556


จุนอิจิกับคอร์ปัส แคลโลซัม ในตอนที่การกระจัดเท่ากับศูนย์
ผู้แต่ง : ปฐวี พรหมเสน
ประเภทรางวัล : นายอินทร์อะวอร์ด
ปีที่ได้รับ : 2556
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพิ์ : 2556
เลขเรียกหนังสือ : น จ459 2556

 
หัวใจห้องที่ห้า
ผู้แต่ง : อังคาร จันทาทิพย์
ประเภทรางวัล : รางวัลซีไรต์
ปีที่ได้รับ : 2556
สำนักพิมพ์ : ผจญภัย
ปีที่พิมพ์ : 2556
เลขเรียกหนังสือ : 895.911 อ1121ห 2556


โคลงบ้านโคลงเมือง
ผู้แต่ง : นายทิวา.
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2556
สำนักพิมพ์ : พริ้นท์ ซิตี้
ปีที่พิมพิ์ : 2556
เลขเรียกหนังสือ : 809.1 น264ร 2556

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2550

พัฒนาโดย : กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน  , วาสนา ธนะสุข
ปรับปรุงล่าสุด 10 เมษายน 2552
Copyright © 2017 Office of Academic Services

http://don.don99.com