Home Basic Search Statistics Administrator


เด็กหญิงสวนกาแฟ
ผู้แต่ง : เม น้อยนาเวศ
ประเภทรางวัล : นายอินทร์อะวอร์ด
ปีที่ได้รับ : 2543
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ : 2546
เลขเรียกหนังสือ : ย ม51ด 2546


รวมเรื่องสั้นชายผู้อ้างตัวเป็นเซ็ง ท่าน้ำ
ผู้แต่ง : รัตนชัย มานะบุตร.
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2557
สำนักพิมพ์ : Pajonphai
ปีที่พิมพิ์ : 2556.
เลขเรียกหนังสือ : น ร1145ช 2556

 
บ้านไม่มีใครอยู่
ผู้แต่ง : โขงรัก คำไพโรจน์
ประเภทรางวัล : นายอินทร์อะวอร์ด
ปีที่ได้รับ : 2556
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ : 2556
เลขเรียกหนังสือ : 895.911 บ259 2556


จุนอิจิกับคอร์ปัส แคลโลซัม ในตอนที่การกระจัดเท่ากับศูนย์
ผู้แต่ง : ปฐวี พรหมเสน
ประเภทรางวัล : นายอินทร์อะวอร์ด
ปีที่ได้รับ : 2556
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพิ์ : 2556
เลขเรียกหนังสือ : น จ459 2556

 
หัวใจห้องที่ห้า
ผู้แต่ง : อังคาร จันทาทิพย์
ประเภทรางวัล : รางวัลซีไรต์
ปีที่ได้รับ : 2556
สำนักพิมพ์ : ผจญภัย
ปีที่พิมพ์ : 2556
เลขเรียกหนังสือ : 895.911 อ1121ห 2556


โคลงบ้านโคลงเมือง
ผู้แต่ง : นายทิวา.
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2556
สำนักพิมพ์ : พริ้นท์ ซิตี้
ปีที่พิมพิ์ : 2556
เลขเรียกหนังสือ : 809.1 น264ร 2556

 
อาม่าบนคอนโด
ผู้แต่ง : ชมัยภร แสงกระจ่าง
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2557
สำนักพิมพ์ : คมบาง
ปีที่พิมพ์ : 2556
เลขเรียกหนังสือ : น ช1611อ 2556


โถงสีเทา
ผู้แต่ง : เข็มพลอย.
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2556
สำนักพิมพ์ : เพื่อนดี
ปีที่พิมพิ์ : 2555
เลขเรียกหนังสือ : น ข566ถ 2555

 
พระพุทธรูปสำคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย
ผู้แต่ง : ศักดิ์ชัย สายสิงห์
ประเภทรางวัล : รางวัลซีไรต์
ปีที่ได้รับ : 2555
สำนักพิมพ์ : เมืองโบราณ
ปีที่พิมพ์ : 2554
เลขเรียกหนังสือ : 730.95 ศ111พ 2554


ช่อมะลิลา
ผู้แต่ง : แก้วเก้า
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2555
สำนักพิมพ์ : ศรีสารา,
ปีที่พิมพิ์ : 2554
เลขเรียกหนังสือ : น ก77ช 2554

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2550

พัฒนาโดย : กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน  , วาสนา ธนะสุข
ปรับปรุงล่าสุด 10 เมษายน 2552
Copyright © 2015 Office of Academic Services

http://don.don99.com