Home Basic Search Statistics Administrator


กราบพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ผู้แต่ง : ติณณา แดนเขตต์
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2560
สำนักพิมพ์ : ผีเสื้อ
ปีที่พิมพ์ : 2559
เลขเรียกหนังสือ : 808.883 ต344ก 2559


อยู่วังสระปทุม
ผู้แต่ง : สุมาลี
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2560
สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์
ปีที่พิมพิ์ : 2559
เลขเรียกหนังสือ : ย ส462อ 2559

 
บ้านในโคลน
ผู้แต่ง : กิตติศักดิ์ คเชนทร์.
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2560
สำนักพิมพ์ : แมวบ้าน
ปีที่พิมพ์ : 2559
เลขเรียกหนังสือ : น ก344บ 2559


วรรณกรรมและภาษาถิ่นใต้
ผู้แต่ง : ประพนธ์ เรืองณรงค์.
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2560
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพิ์ : 2559
เลขเรียกหนังสือ : 895.91109 ป1711ว 2559

 
นครคนนอก
ผู้แต่ง : พลัง เพียงพิรุฬห์.
ประเภทรางวัล : รางวัลซีไรต์
ปีที่ได้รับ : 2560
สำนักพิมพ์ : นิดจะศิลป์
ปีที่พิมพ์ : 2559
เลขเรียกหนังสือ : 895.911 พ1711น 2560


อสรพิษและเรื่องอื่นๆ
ผู้แต่ง : แดนอรัญ แสงทอง.
ประเภทรางวัล : รางวัลซีไรต์
ปีที่ได้รับ : 2557
สำนักพิมพ์ : สามัญชน
ปีที่พิมพิ์ : 2557
เลขเรียกหนังสือ : น ด759อ 2557

 
เลห์ ลาดักห์
ผู้แต่ง : เส้นนำสายตา.
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2556
สำนักพิมพ์ : บันลือบุ๊คส์,
ปีที่พิมพ์ : 2556
เลขเรียกหนังสือ : 915.4604 ส555ล 2556


กาหลมหรทึก
ผู้แต่ง : ปราปต์.
ประเภทรางวัล : นายอินทร์อะวอร์ด
ปีที่ได้รับ : 2557
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพิ์ : 2557
เลขเรียกหนังสือ : น ป172ก 2557

 
INDIA DIARY อินดง อินเดีย
ผู้แต่ง : สเลดทอย (Sahred Toy)
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2557
สำนักพิมพ์ : แซลมอน
ปีที่พิมพ์ : 2556
เลขเรียกหนังสือ : 390.0954 ส157อ 2556


เด็กหญิงสวนกาแฟ
ผู้แต่ง : เม น้อยนาเวศ
ประเภทรางวัล : นายอินทร์อะวอร์ด
ปีที่ได้รับ : 2543
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพิ์ : 2546
เลขเรียกหนังสือ : ย ม51ด 2546

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2550

พัฒนาโดย : กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน  , วาสนา ธนะสุข
ปรับปรุงล่าสุด 10 เมษายน 2552
Copyright © 2017 Office of Academic Services

http://don.don99.com