Home Basic Search Statistics Administrator


โลกใบใหม่ของปอง
ผู้แต่ง : ไชยา วรรณศรี
ประเภทรางวัล : รางวัลซีไรต์
ปีที่ได้รับ : 2552
สำนักพิมพ์ : วรรณศรี
ปีที่พิมพ์ : 2552
เลขเรียกหนังสือ : ย ช96ล 2551


เงาฝันของผีเสื้อ
ผู้แต่ง : เอื้อ อัญชลี
ประเภทรางวัล : รางวัลซีไรต์
ปีที่ได้รับ : 2552
สำนักพิมพ์ : มติชน
ปีที่พิมพิ์ : 2552
เลขเรียกหนังสือ : น อ6111ง 2552

 
โรงเรียนที่เงียบที่สุดในโลก 1-2
ผู้แต่ง : ฟ้า พูลวรลักษณ์
ประเภทรางวัล : รางวัลซีไรต์
ปีที่ได้รับ : 2552
สำนักพิมพ์ : ใบไม้สีเขียว
ปีที่พิมพ์ : 2552
เลขเรียกหนังสือ : น ฟ21ร 2550


ประเทศใต้
ผู้แต่ง : ชาคริต โภชะเรือง.
ประเภทรางวัล : รางวัลซีไรต์
ปีที่ได้รับ : 2552
สำนักพิมพ์ : ก๊วนปาร์ตี้
ปีที่พิมพิ์ : 2552
เลขเรียกหนังสือ : น ช21ป 2552

 
วิญญาณที่ถูกเนรเทศ
ผู้แต่ง : วิมล ไทรนิ่มนวล
ประเภทรางวัล : รางวัลซีไรต์
ปีที่ได้รับ : 2552
สำนักพิมพ์ : สามัญชน
ปีที่พิมพ์ : 2552
เลขเรียกหนังสือ : น ว36ว 2552


ลับแล, แก่งคอย
ผู้แต่ง : อุทิศ เหมะมูล
ประเภทรางวัล : รางวัลซีไรต์
ปีที่ได้รับ : 2552
สำนักพิมพ์ : แพรวสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพิ์ : 2552
เลขเรียกหนังสือ : น อ44ล 2552

 
ตลาดน้ำ...อ้ำ! อร่อย
ผู้แต่ง : ตุ๊บปอง
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2552
สำนักพิมพ์ : แฮปปี้คิดส์
ปีที่พิมพ์ : 2551
เลขเรียกหนังสือ : ย ต45ต 2551


ช้างเพื่อนกัน
ผู้แต่ง : ธนากร ศรีวิเชียร
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2552
สำนักพิมพ์ : เอิร์น เอ็ดดูเคชั่น
ปีที่พิมพิ์ : 2551
เลขเรียกหนังสือ : ย ธ15ช 2551

 
เครื่องถ้วยเบญจรงค์
ผู้แต่ง : ภุชชงค์ จันทวิช
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2552
สำนักพิมพ์ : เมืองโบราณ
ปีที่พิมพ์ : 2551
เลขเรียกหนังสือ : 738.2 ภ42ค 2551


แบนเล็กผจญภัย : ชีวิตชีปะขาวตัวแบนในโลกมหัศจรรย์ใต้สายน้ำ
ผู้แต่ง : นิรมล มูนจินดา
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2552
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิโลกสีเขียว
ปีที่พิมพิ์ : 2551
เลขเรียกหนังสือ : ย น37บ 2551

 
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2550

พัฒนาโดย : กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน  , วาสนา ธนะสุข
ปรับปรุงล่าสุด 10 เมษายน 2552
Copyright © 2014 Office of Academic Services

http://don.don99.com