Home Basic Search Statistics Administrator


กรุงเก่าเมื่อกาลก่อน ภาพถ่าย 100 ปี พระนครศรีอยุธยา
ผู้แต่ง : อรรถดา คอมันตร์.
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2555
สำนักพิมพ์ : สยาม เรเนซองส์
ปีที่พิมพ์ : 2554
เลขเรียกหนังสือ : 959.3023 อ1774ก 2554


มอม (ฉบับการ์ตูน)
ผู้แต่ง : ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช.
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2555
สำนักพิมพ์ : ดอกหญ้า 2000
ปีที่พิมพิ์ : 2554
เลขเรียกหนังสือ : ย ค3119ม 2554

 
คุณปู่แว่นตาแตก
ผู้แต่ง : ชมัยภร แสงกระจ่าง
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2555
สำนักพิมพ์ : คมบาง
ปีที่พิมพ์ : 2555
เลขเรียกหนังสือ : น ช1611ค 2555


ก-ฮ เที่ยวงานวัด
ผู้แต่ง : พุงกลม
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2555
สำนักพิมพ์ : ประภาคารพับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพิ์ : 255_
เลขเรียกหนังสือ : ย พ4217ก 255_

 
นักเป่าแก้ว : 12 เรื่องสั้น
ผู้แต่ง : เดช อัคร.
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2555
สำนักพิมพ์ : โสภณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ : 2554.
เลขเรียกหนังสือ : น ด52น 2554


การลุกไหม้ของไฟหินดำ
ผู้แต่ง : ชัยกร หาญไฟฟ้า.
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2555
สำนักพิมพ์ : แพรวสำนักพิมพ์,
ปีที่พิมพิ์ : 2556
เลขเรียกหนังสือ : น ช1161ก 2554

 
รอยเงา
ผู้แต่ง : ปลายแปรง.
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2555
สำนักพิมพ์ : บรรณกิจ
ปีที่พิมพ์ : 2554
เลขเรียกหนังสือ : น ป1726ร 2554


ศึก 9 ทัพ : ธำรงรัฐ พิพัฒน์สยาม
ผู้แต่ง : วงเดือน นาราสัจจ์
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2556
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์
ปีที่พิมพิ์ : 2555
เลขเรียกหนังสือ : 959.3 ว124ศ 2555

 
ผลิบานในวันร้อน
ผู้แต่ง : ชมัยภร แสงกระจ่าง.
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2555
สำนักพิมพ์ : คมบาง
ปีที่พิมพ์ : 2554
เลขเรียกหนังสือ : น ช16ฝ 2554


ในตลาดมีชีวี ในวิถีมีชีวิต
ผู้แต่ง : ประชาคม ลุนาชัย.
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2555
สำนักพิมพ์ : อินสปายร์
ปีที่พิมพิ์ : 2555
เลขเรียกหนังสือ : 915.93 ป17น 2553

 
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2550

พัฒนาโดย : กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน  , วาสนา ธนะสุข
ปรับปรุงล่าสุด 10 เมษายน 2552
Copyright © 2017 Office of Academic Services

http://don.don99.com