Home Basic Search Statistics Administrator


การลุกไหม้ของไฟหินดำ
ผู้แต่ง : ชัยกร หาญไฟฟ้า.
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2555
สำนักพิมพ์ : แพรวสำนักพิมพ์,
ปีที่พิมพ์ : 2556
เลขเรียกหนังสือ : น ช1161ก 2554


รอยเงา
ผู้แต่ง : ปลายแปรง.
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2555
สำนักพิมพ์ : บรรณกิจ
ปีที่พิมพิ์ : 2554
เลขเรียกหนังสือ : น ป1726ร 2554

 
ศึก 9 ทัพ : ธำรงรัฐ พิพัฒน์สยาม
ผู้แต่ง : วงเดือน นาราสัจจ์
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2556
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์
ปีที่พิมพ์ : 2555
เลขเรียกหนังสือ : 959.3 ว124ศ 2555


ผลิบานในวันร้อน
ผู้แต่ง : ชมัยภร แสงกระจ่าง.
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2555
สำนักพิมพ์ : คมบาง
ปีที่พิมพิ์ : 2554
เลขเรียกหนังสือ : น ช16ฝ 2554

 
ในตลาดมีชีวี ในวิถีมีชีวิต
ผู้แต่ง : ประชาคม ลุนาชัย.
ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ได้รับ : 2555
สำนักพิมพ์ : อินสปายร์
ปีที่พิมพ์ : 2555
เลขเรียกหนังสือ : 915.93 ป17น 2553


แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ
ผู้แต่ง : จเด็จ กำจรเดช
ประเภทรางวัล : รางวัลซีไรต์
ปีที่ได้รับ : 2554
สำนักพิมพ์ : ผจญภัย พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพิ์ : 2554
เลขเรียกหนังสือ : น จ11ด 2554

 
คนแคระ
ผู้แต่ง : วิภาส ศรีทอง
ประเภทรางวัล : รางวัลซีไรต์
ปีที่ได้รับ : 2555
สำนักพิมพ์ : มมติ
ปีที่พิมพ์ : 2555
เลขเรียกหนังสือ : น ว36ค 2555


ฉันอยากร้องเพลงสักเพลง
ผู้แต่ง : ศิริวร แก้วกาญจน์
ประเภทรางวัล : รางวัลซีไรต์
ปีที่ได้รับ : 2553
สำนักพิมพ์ : ผจญภัย
ปีที่พิมพิ์ : 2551
เลขเรียกหนังสือ : 895.911 ศ37ฉ 2551

 
ในความไหวนิ่งงัน : รวมบทกวีบันทึกปัจจุบันสมัย
ผู้แต่ง : นายทิวา
ประเภทรางวัล : รางวัลซีไรต์
ปีที่ได้รับ : 2553
สำนักพิมพ์ : ออน อาร์ต ครีเอชั่น
ปีที่พิมพ์ : 2553
เลขเรียกหนังสือ : 895.911 น26น 2553


รูปฉายลายชีพ
ผู้แต่ง : โชคชัย บัณฑิต
ประเภทรางวัล : รางวัลซีไรต์
ปีที่ได้รับ : 2553
สำนักพิมพ์ : มิ่งมิตร
ปีที่พิมพิ์ : 2553
เลขเรียกหนังสือ : 895.911 ช81ร 2553

 
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2550

พัฒนาโดย : กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน  , วาสนา ธนะสุข
ปรับปรุงล่าสุด 10 เมษายน 2552
Copyright © 2017 Office of Academic Services

http://don.don99.com