การใช้งานระบบสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ (OPAC)
>
งานบริการสารสนเทศ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  สำนักวิทยบริการ

คำแนะนำการใช้
ผู้ใช้สามารถใช้งานเมนู Control Bar บริเวณด้านล่างของวิดีโอ เพื่อควบคุมการแสดงผลได้ตามต้องการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*หากท่านพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ : กิตติศักดิ์ แก้วเนียม | งานเทคโนโยีสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ | โทร. 1416